ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ( สำนักงาน ก.พ.,ก.ค.ศ,  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กันยายน 26, 2018, 01:04:10 PM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 11024
    • ดูรายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ( สำนักงาน ก.พ.,ก.ค.ศ, กทม., อบต., อบจ., เท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3505

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ( สำนักงาน ก.พ.,ก.ค.ศ, กทม., อบต., อบจ., เทศบาล, สพฐ)
รวบรวมและจัดทำโดย : HI-ED
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 592 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด 18.7 x 26 ซม.
 สารบัญ
 
วิชาความสามรถทั่วไป
ความสามารถทางด้านตัวเลข
1.อนุกรมธรรมดา
2.อนุกรมแบบผสม
3.อนุกรมหลายชั้น
4.อนุกรมสัมพันธ์
5.อนุกรมเชิงซ้อน
6.หาที่ผิดในอนุกรม
7.ทักษะทางตัวเลข
8.คณิตศาสตร์เหตุผล
ความสามารถทางด้านภาษา
1.คำตรงข้าม
2.คำที่มีความหมายใกล้เคียง
3.ศัพท์สัมพันธ์
4.ผิดความ
5.ความเข้าใจภาษ
6.ความเข้าใจภาพ
แนวข้อสอบ ความสามารถทางด้านภาษา พร้อมเฉลย
ความสามารถทางด้านเหตุผล
แบบการจำแนกประเภท
1.แบบไม่เข้าพวก
2.แบบเข้าพวก
แบบสรุปความ
แบบอุปมาอุปไมย
1.อุปมาอุปไมยด้านภาษา
2.อุปมาอุปไมยด้านรูปภาพ
แบบมิติสัมพันธภาพ
แบบหาตัวอย่าง
แบบหาตัวร่วม
ความสามารถทางพื้นฐานคณิตศาสตร์
การหา ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
สมการและอสมการ
ดอกเบี้ย
บัญญัติไตรยางศ์
ผลบวกและผลต่าง
การคำนวณอายุ
สัดส่วนและอัตราส่วน
นาฬิกา
กระแสน้ำและรถไฟ
ค่าเฉลี่ย
พื้นที่และปริมาตร
แนวข้อสอบ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลย
การวิเคราะห์สรุปเหตุผล
การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญญาลักษณ์
การวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านภาษา(ข้อความ)
การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ
แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
แบบทดสอบด้วยตนเอง ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
วิชาภาษาไทย
ตอนที่ 1 คำศัพท์และหลักภาษไทย
1.การสะกดคำ
1.1 การใช้รูปวรรณยุกต์
1.2 การเขียนคำที่ออกเสียงอะ
1.3 หลักการใช้ -ำ,-ัม,-ำม
1.4 หลักการใช้ "ทร" กับ ซ
1.5 หลักการใช้ไม้ไม้ทัณฑฆาต (-์)
1.6 หลักการใช้ไม้ไต่คู้ (-็)
1.7 หลักการใช้ ณ กับ น 
1.8 หลักการใช้ ส.ศ และ ษ
1.9 หลักการใช้"บัน"และ"บรร"
1.10 หลักการใช้ " รร "และ "ร"
1.11 หลักการใช้ " ใ " (ไม้ม้วน) และหลักการใช้ " ไ "(ไม้มลาย)
1.12 เครื่องหมายวรรคตอน
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การสะกดคำ
แบบทดสอบ การสะกดคำ พร้อมเฉลย
2.การอ่านคำ
2.1 หลักการอ่านคำทั่วไป
2.2 สาเหตุของการอ่านหนังสือผิด
2.3 ประมวลคำต่างๆ ที่มีปัญหาในการอ่าน
ตัวอย่างลักษณะข้อสอบเรื่อง การอ่านคำ
แบบทดสอบ การอ่านคำ พร้อมเฉลย
3.ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
3.1 คำมูลคำประสม
3.2 คำสมาส
3.3 คำสมาสแบบสนธิ
3.4 การแผลงคำ
3.5 การแผลงวรรณยุกต์
3.6 คำที่มาจากภาษาอื่นๆ
3.7 การจำแนกคำในภาษาไทย
3.8 คำภาษาอื่นที่นำมาใช้ในภาษาไทย
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
แบบทดสอบ ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ พร้อมเฉลย
4. การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
4.1 การใช้คำให้ตรงกับความหมาย
4.2 การใช้คำให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม
4.3 การใช้สำนวนพูดและสำนวนคำ
4.4 คำพังเพย
4.5 คำสแลง คำวิบัติ หรือภาษาวิบัติ
4.6 คำราชาศัพท์
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
แบบทดสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ พร้อมเฉลย
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง ลักษณะสำคัญของภาษาไทย
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
ตอนที่ 2 การเขียนและการใช้ภาษา
1.การเขียนและการเรียงข้อความ
1.1 เขียนหนังสือผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคำ
1.2 เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด
1.3 เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด
1.4 เขียนผิดเพราะความเคยชินหรือเคยเห็นมาผิดๆ
1.5 เขียนผิดเพราะภาษาไทยมีคำพ้องมาก
1.6 เขียนผิดเพราะไม่รู้หลักภาษาไทยและอักขรวิธี
1.7 การเขียนให้ถูกต้องตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
1.8 การใช้สระ
1.9 การใช้พยัญชนะ
1.10 เครื่องหมายกำกับพยัญชนะ
1.11 การใช้อักษร
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การเรียงข้อความ
แบบทดสอบ การเรียงข้อความ พร้อมเฉลย
2.การแต่งประโยค
2.1 ภาคประธาน
2.2 ภาคแสดง
2.3 รูปประโยค
2.4 ชนิดของประโยค
2.5 การวินิจฉัยการสัมพันธ์
2.6 การสัมพันธ์ประโยค
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ การแต่งประโยค
แบบทดสอบการแต่งประโยคพร้อมเฉลย
3.การย่อความ
3.1 การย่อความคืออะไร
3.2 จุดประสงค์ของการย่อความ
3.3 หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรื่อง
3.4 การจับใจความสำคัญ
3.5 การจับใจความประกอบ
3.6 หลักการย่อความ
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การย่อความ
แบบทดสอบ การย่อความ พร้อมเฉลย
4.การเขียนอธิบายความหมายของคำ
4.1 ตัวอย่างการเขียนอธิบายความหมายของคำ
4.2 สำนวน
4.3 คำพังเพย
4.4 สุภาษิต
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การเขียนอธิบายความหมายของคำ
แบบทดสอบการเขียนอธิบายความหมายของคำ พร้อมเฉลย
5.การเขียนหนังสือราชการ
5.1 หนังสือราชการ
5.2 หลักเขียนหนังสือราชการ
5.3 แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่างๆ 
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การเขียนหนังสือราชการและราชาศัพท์
แบบทดสอบ การเขียนหนังสือราชการและราชาศัพท์ พร้อมเฉลย
ตอนที่ 3 ความเข้าใจภาษา
1.การอ่านให้เข้าใจ
1.1 หลักการอ่านเข้าใจ
1.2 การอ่านจับใจความสำคัญและตั้งชื่อเรื่อง
1.3 การทำหัวข้อสำคัญ
1.4 การจำแนกหัวข้อสังเขป
2.หลักการอ่าน
2.1 วิธีอ่านคำต่างๆ
2.2 วิธีอ่านเครื่องหมายต่างๆ
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจข้อความและบทความ
แบบทดสอบ การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจข้อความและบทความชุดที่ 1
เฉลยแบบทดสอบ การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจข้อความและบทความชุดที่ 1
แบบทดสอบ การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจข้อความและบทความชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบ การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจข้อความและบทความชุดที่ 2
ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่อง การสรุปความและตีความหมายของข้อความและบทความ
แบบทดสอบ การสรุปความและตีความหมายของข้อความและบทความ
เฉลยแบบทดสอบ การสรุปความและตีความหมายของข้อความและบทความ
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)