ผู้เขียน หัวข้อ: คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  (อ่าน 19 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กันยายน 14, 2017, 02:46:19 PM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 7953
    • ดูรายละเอียด

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_3985680
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ผู้แต่ง : ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 14 : เมษายน 2560
จำนวนหน้า: 448 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบาญ
 
ข้อความเบื้องต้น
เค้าโครงการอธิบายกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด และ ภาค 3 ลหุโทษ
ภาค 2 ความผิด
ตอนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับรัฐและความสงบสุขของสาธารณะ
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
 บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันประมุข
 บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
  1. กบฏ
  2. ความผิดฐานยุยงทหารหรือตำรวจให้หนีราชการ
  3. ความผิดฐานปลุกปั่นยุยงประชาชน
  4. ความผิดฐานเหยียดหยามเครื่องหมายที่แสดงถึงรัฐ
 บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
  1. ความผิดฐานกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักร
  2. ความผิดเกี่ยวกับความลับของประเทศ
  3. ความผิดเกี่ยวกับส่วนได้เสียของรัฐ
  4. ความผิดฐานกระทำการเพื่อให้เกิดเหตุร้ายแก่ประเทศภายนอก
  5. บทบัญญัติพิเศษ
 บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรี
  1. ความผิดฐานประทุษร้ายประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ
  2. ความผิดฐานหมิ่นประมาทประมุขหรือผู้แทนของรัฐต่างประเทศ
  3. ความผิดฐานเหยียดหยามรัฐต่างประเทศ
 บทที่ 5 การก่อการร้าย
  1. ความผิดฐานการก่อการร้าย
  2. ความผิดฐานขู่เข็ญว่าจะก่อการร้าย
  3. ความผิดฐานเป็นสมาชิกของคณะผู้ก่อการร้าย
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
 บทที่ 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
  1. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
  2. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
  3. ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
  4. ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
  5. กระทำต่อตราซึ่งเจ้าพนักงานประทับไว้
  6. กระทำต่อสิ่งที่เจ้าพนักงานยึดไว้
  7. เป็นคนกลางเรียกหรือรับสินบน
  8. ให้สินบนเจ้าพนักงาน
  9. แสดงตนและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน
  10. สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงาน
 บทที่ 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  1. ความผิดที่กระทำโดยสุจริต
  2. ความผิดที่เป็นทั้งทุจริตและเกิดความเสียหาย
  3. ความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ถึงกับทุจริต
 บทที่ 3 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
  1. ให้สินบนเจ้าพนักงาน
  2. ขัดขืนคำบังคับหรือคำสั่งของเจ้าพนักงาน
  3. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
  4. แสดงความเท็จในศาล
  5. ทำให้เสียหายแก่ทรัพย์ในคดี
  6. การหลบหนีที่คุมขัง
  7. ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนวิธีการเพื่อความปลอดภัย
  8. ขัดขวางการขายทอดตลาด
  9. ดูหมิ่นศาล
  10. การกระทำเกี่ยวกับศพ
 บทที่ 4 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าในการยุติธรรม
  1. เจ้าพนักงานช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องโทษหรือแกล้งให้ได้รับโทษ
  2. เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเรียกหรือรับสินบน
  3. เจ้าพนักงานเรียกหรือรับสินบนก่อนได้รับตำแหน่ง
  4. เจ้าพนักงานขัดขวางมิให้เป็นไปตามคำพิพากษา
  5. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขัง
  6. เจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดไปจากที่คุมขังโดยประมาท
ส่วนที่ 3 ความผิดต่อการอยู่ร่วมกัน
 บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  1. ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา
  2. ความผิดฐานก่อการวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชน
  3. ความผิดฐานแต่งกายเป็นนักบวชโดยมิชอบ
 บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  1. ความผิดฐานเป็นอั้งยี่
  2. ความผิดฐานเป็นซ่องโจร
  3. ความผิดฐานช่วยเหลือพวกอั้งยี่หรือซ่องโจร
  4. ความรับผิดร่วมกับอั้งยี่หรือซ่องโจร
  5. ความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
  6. ความผิดฐานก่อความวุ่นวาย
  7. ความผิดฐานไม่ยอมเลิกมั่วสุมเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิก
 บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการก่อภยันตรายต่อประชาชน 
  1. การวางเพลิงเผาทรัพย์
  2. การทำให้เกิดระเบิด
  3. การก่ออันตรายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและการก่อให้เกิดอุทกภัย
  4. การก่ออันตรายแก่การจราจรและการขนส่ง
  5. การก่ออันตรายแก่สิ่งที่ใช้ในการสาธารณูปโภคและการสื่อสาร
  6. การปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภค
ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
 บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา
  1. ความผิดฐานปลอมเงินตรา
  2. ความผิดฐานแปลงเงินตรา
  3. การทำให้เหรียญกษาปณ์มีน้ำหนักลดลงและนำออกใช้
  ซึ่งเหรียญกษาปณ์
  4. ความผิดฐานนำเข้าซึ่งเงินตราที่ปลอมหรือแปลง
  5. ความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง
  6. ความผิดเมื่อได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง
  7. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องมือปลอมแปลงเงินตรา
  8. การปลอมแปลงเงินตราต่างประเทศ
  9. การทำสิ่งที่คล้ายคลึงกับเงินตรา
 บทที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
  1. ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา 
  2. ความผิดเกี่ยวกับแสตมป์
  3. ความผิดเกี่ยวกับตั๋ว 
 บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  1. ความผิดฐานปลอมเอกสารทั่ว ๆ ไป
  2. ความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ
  3. ความผิดฐานปลอมเอกสารบางชนิด
  4. ความผิดฐานแจ้งให้จดข้อความเท็จ
  5. ความผิดฐานใช้เอกสารปลอม
  6. ความผิดฐานทำคำรับรองอันเป็นเท็จ
 บทที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  1. ทำบัตรปลอม
  2. ทำหรือมีเครื่องมือปลอมบัตร
  3. นำเข้า-ส่งออกบัตรหรือเครื่องมือปลอม
  4. ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้
  5. จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย
  6. ใช้บัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ
  7. มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรของผู้อื่นโดยมิชอบ
  8. เหตุเพิ่มโทษ
 บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
  1. การปลอมหนังสือเดินทาง
  2. การใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ
  3. การกระทำกับดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจดวงตา
 บทที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  1. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดที่ผิดอัตรา
  2. ความผิดฐานขายสินค้าโดยหลอกลวง
  3. ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงทางการค้า
  4. ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า
  5. ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า
  6. ความผิดฐานนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย
 บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  1. ข่มขืนกระทำชำเรา
  1.1 การข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น
  1.2 การกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
  2. กระทำอนาจาร
  3. ค้าบุคคลเพื่อความใคร่
  3.1 จัดหาบุคคลเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น
  3.2 พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร
  3.3 ดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี
  4. ค้าสิ่งลามก
ตอนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย
 บทที่ 1 ความผิดต่อชีวิต
  1. ฆ่าผู้อื่น
  2. เหตุฉกรรจ์
  3. ฆ่าโดยไม่เจตนา
  4. ฆ่าโดยประมาท
  5. ทำให้ผู้อื่นฆ่าตัวตาย
  6. ชุลมุนเป็นเหตุให้คนตาย
 บทที่ 2 ความผิดต่อร่างกาย
  1. ทำร้ายร่างกาย
  2. เหตุเพิ่มโทษ
  3. อันตรายสาหัส
  4. ชุลมุนเป็นเหตุให้มีผู้รับอันตรายสาหัส
  5. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
 บทที่ 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  1. หญิงทำให้ตนเองแท้งลูก
  2. การทำแท้งโดยหญิงยินยอม
  3. การทำแท้งโดยหญิงไม่ยินยอม
  4. การพยายามทำแท้ง
  5. อำนาจในการทำแท้ง
 บทที่ 4 ความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้
  1. การทอดทิ้งเด็ก
  2. การทอดทิ้งผู้ที่พึ่งตนเองมิได้
  3. เหตุเพิ่มโทษ
ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
 บทที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
  1. ข่มขืนใจผู้อื่น
  2. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง
  3. หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยประมาท
  4. ค้าคน
  5. เรียกค่าไถ่
  6. พรากผู้เยาว์
  7. พาคนออกไปนอกราชอาณาจักร
 บทที่ 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ
  1. การเปิดเผยจดหมาย โทรเลข หรือเอกสาร
  2. การเปิดเผยความลับที่ได้จากหน้าที่หรืออาชีพ
  3. การเปิดเผยความลับที่ได้จากการศึกษาอบรม
  4. การแสวงหาประโยชน์จากความลับ
 บทที่ 3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท
  1. การหมิ่นประมาท
  2. การหมิ่นประมาทคนตาย
  3. การหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
  4. อำนาจกระทำ
  5. เหตุยกเว้นโทษ
  6. อำนาจศาลในคดีหมิ่นประมาท
ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 บทที่ 1 ความผิดที่มีพื้นฐานจากการลักทรัพย์
  1. ความผิดฐานลักทรัพย์
  2. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
  3. ความผิดฐานชิงทรัพย์
  4. ความผิดฐานปล้นทรัพย์
 บทที่ 2 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์
  1. ความผิดฐานกรรโชก
  2. ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์
 บทที่ 3 ความผิดฐานฉ้อโกง
  1. ความผิดฐานฉ้อโกง
  2. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
  3. ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน
  4. ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร
  5. ความผิดฐานชักจูงเพื่อเอาเปรียบผู้อื่น
  6. ความผิดฐานฉ้อโกงประกันภัย
 บทที่ 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้
  1. ทำแก่ทรัพย์ที่จำนำไว้
  2. ย้ายทรัพย์หรือแกล้งปล้นทรัพย์
 บทที่ 4 ความผิดฐานยักยอก
  1. ความผิดฐานยักยอก
  2. ยักยอกทรัพย์ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดหรือเป็นทรัพย์สินหาย
  3. ยักยอกทรัพย์ที่ตนมีหน้าที่ดูแล
  4. ยักยอกทรัพย์สินที่มีค่าซ่อนหรือฝังไว้
 บทที่ 6 ความผิดฐานรับของโจร
  1. การรับของโจร
  2. เหตุเพิ่มโทษ
 บทที่ 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
  1. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
  2. เหตุเพิ่มโทษ
 บทที่ 8 ความผิดฐานบุกรุก
  1. ความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพย์
  2. ความผิดฐานยักย้ายทำลายเครื่องหมายเขต
  3. ความผิดฐานบุกรุกอาคารหรือเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร
  4. เหตุเพิ่มโทษ
ภาค 3 ลหุโทษ
 บทที่ 1 ความผิดอันเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
 บทที่ 2 ความผิดอันเกี่ยวกับสาธารณะ
 บทที่ 3 ความผิดอันเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน
 บทที่ 4 ความผิดอันเกี่ยวแก่ศีลธรรมอันดี
บรรณานุกรม
ดรรชนีเรียงมาตรา


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)