แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 474
1
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4896

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ บุคลากร กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 
เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล
เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2. 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/100

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)2
คู่มือ แนวข้อสอบ กรมชลประทาน นายช่างชลประทาน พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3768 

คู่มือ แนวข้อสอบ กรมชลประทาน นายช่างชลประทาน พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2559
จำนวนหน้า 264 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด : A4
 
สารบัญ 
 
ประวัติกรมชลประทาน
ตราสัญลักษณ์ประจำกรม และอำนาจหน้าที่่ โครงสร้างกรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2556 -2559
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
ความรู้พื้นฐานการประเมินราคาและวิเคราะห์ราคางาน
งานคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น
มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
การบริหารงานก่อสร้างและบำรุงรักษา
หลักการสำรวจและทำแผนที่
หลักการชลศาสตร์
ชลศาสตร์สำหรับวิศวกร
หลักการชลประทานเบื้องต้น
การสำรวจทางอุทกวิทยาเบื้องต้น
การคำนวณและการออบแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
เจาะแนวข้อสอบความเกี่ยวกับช่างชลประทาน
เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมขลประทาน เพิ่มเติม ชุดที่ 2
เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทาน พ.ศ. 2485
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/71

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2288

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 225 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 
ประวัติคามเป็นมา 
ภารกิจ 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
การแบ่งส่วนราชการ 
ความรู้เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
การบริหารเงินตราและเหรียญกษาปณ์ 
โรงกษาปณ์ 
ภารกิจสำนักกษาปณ์ 
ภารกิจหน่วยงาน 
ตราสัญลักษณ์ 
จรรยาข้าขาราชการกรมธนารักษ์ 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.เงินคงคลัง 
พรบ.เงินตรา 
พระราชบัญญัติเงินตรา
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเงินตรา 
พรบ.ที่ราชพัสดุ 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งคอมพิวเตอรฺ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ประวัติของคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูล และการใช้ฐานข้อมูล
แฟ้มข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
การจัดการของแฟ้มข้อมูล (File Organizing)
ประเภทการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ประเภทข่าวสารข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT)
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel)
ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft PowerPoint)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
ส่วนที่ 4 ตัวอย่างแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ Microsoft Excel
แนวข้อสอบ Microsoft Word
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/84

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5539

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2561
จำนวนหน้า 271 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่1.
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่2.
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553 
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
นโยบายรัฐบาล
เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553
ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ความรู้ด้านการแนะแนว
แนวข้อสอบ การแนะแนว 
การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 
แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา 
การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
การจัดประชุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่การศึกษา 
แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/357

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
กฎหมายสถาบันการเงิน ภาคความผิด วีระชาติ ศรีบุญมา
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_777846_th_7080596

กฎหมายสถาบันการเงิน ภาคความผิด วีระชาติ ศรีบุญมา
ผู้แต่ง : วีระชาติ ศรีบุญมา
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า: 233 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
 
บทที่ 1 วิกฤตสถาบันการเงินไทยกับการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาในเชิงกฎหมาย
1.วิกฤตสถาบันการเงินไทยกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
2.วิเคราะห์ข้อเท็จจริง
3.แนวทางแก้ไข
บทที่ 3 การกระทำความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินกับกรณีศึกษาของประเทศไทย
1.ความผิดตามกฎหมายสถาบันการเงิน
2.สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.ประเภทความรับผิดตามกฎหมายสถาบันการเงิน
4.กรณีศึกษาของประเทศไทย
บทที่ 3 กฎหมายสถาบันการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
1.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.คำอธิบายบทกำหนดโทษ (เรียงมาตรา)
3.อำนาจพิเศษ
บทที่ 4 การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีธนาคารพาณิชย์
บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.โครงสร้างการดำเนินคดีสถาบันการเงิน
1.1ความรับผิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
1.1.1การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
1.1.2ความหมายของการกระทำทุจริตในเชิงปฏิบัติการของธนาคารแห่งประเทศไทย
1.1.3ตัวอย่างโครงสร้างคดีทุจริตสถาบันการเงิน
1.1.4ลักษณะ/ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้การกระทำที่ทุจริต
1.1.5ตัวอย่างพฤติกรรมการให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืม
      1.1.5.1อนุมัติสินเชื่อโดยผิดปกติเป็นนัยสำคัญ
      1.1.5.2กระทำผิดหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถาบันการเงินพึงปฏิบัติ
      1.1.5.3พบพยานหลักฐานที่แสดงการแสวงหาประโยชน์ในลักษณะที่เป็น
                 ทรัพย์สินหรือทางอื่นใดสำหรับตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
      1.1.5.4เกิดความเสียหายในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่สถาบันการเงิน
1.2ความรับต่อการกำกับดูแล
     1.2.1การลงโทษเปรียบเทียบปรับ
     1.2.2สถิติการเปรียบเทียบปรับ
     1.2.3การร้องทุกข์กล่าวโทษสำหรับคดีที่มาเปรียบเทียบปรับ
1.3อำนาจในการปกครองในการยึด อายัดทรัพย์ และห้ามออกนอกราชอาณาจักร
    1.3.1อำนาจพิเศษตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
    1.3.2อำนาจในการห้ามออกนอกราชอาณาจักร
2.ข้อเปรียบเทียบทฤษฎีสมคบคิดและวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีธนาคารของรัฐหรือสถาบันการเงินของรัฐ
1.โครงสร้างการดำเนินคดีสถาบันการเงินของรัฐ
2.กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตธนาคารของรัฐ
หรือสถาบันการเงินของรัฐในชั้น ป.ป.ช.
3.ตัวอย่างคดี คดีทุจริตธนาคารกรุงไทย
ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่อม. 55/2558
บทที่ 6 อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายสถาบันการเงิน
1.อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
  1.1ธนาคารแห่งประเทศไทย
  1.2กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI
  1.3สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
  1.4สำนักงานอัยการสูงสุด
  1.5ศาลยุติธรรม
  1.6หน่วยงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของสถาบันการเงิน (Compliance)
2.ประกาศที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 7 แนวทางการติดตามทรัพย์สินในคดีทุจริตสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ
1.ปัญหาการติดตามทรัพย์สินในคดีทุจริตสถาบันการเงิน
2.แนวทางการดำเนินการติดตามทรัพย์สินคืนในประเทศ
3.แนวทางในการดำเนินการติดตามทรัพย์สินคืนนอกประเทศ
4.กรณีศึกษา
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_777846_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขนาด A5ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571705_th_4619846ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขนาด A5
ผู้แต่ง: ฉัตรฑากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า: 256 หน้า
ขนาด : A5
รูปแบบ ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
บรรพ 1 หลักทั่วไป
ลักษณะ 3 ทรัพย์
    หมวด 1บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 2 แสดงเจตนา
    หมวด 3 โมฆะกรรมและโฆฆียกรรม
    หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
ลักษณะ 6 อายุความ
    หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 2 กำหนดอายุความ
 
บรรพ 2 หนี้
ลักษณะบท 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้
    หมวด 2 ผลแห่งหนี้
        ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้
        ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ
        ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
        ส่วนที่ 4 เพิกถอนการฉ้อฉล
        ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง
    หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
    หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง
    หมวด 5 ความระงับแห่งหนี้
        ส่วนที่ 1 การชำระหนี้
        ส่วนที่ 2 ปลดหนี้
        ส่วนที่ 3 หักลบกลบหนี้
        ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่
        ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน
ลักษณะ 2 สัญญา
    หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา
    หมวด 2 ผลแห่งสัญญา
    หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
    หมวด 4 เลิกสัญญา
ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้
ลักษณะ 5 ละเมิด
     หมวด 1 ความรับผิดเมื่อละเมิด
     หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
 
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
ลักษณะ 1 ซื้อขาย
     หมวด 1 สภาพและหลักความสำคัญของสัญญาซื้อขาย
         ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
         ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์
     หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย
         ส่วนที่ 1 การส่งมอบ
         ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง
         ส่วนที่ 3 ความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ
         ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด
     หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ
     หมวด 4 การฝากขายเฉพาะบางอย่าง
        ส่วนที่ 1 ขายฝาก
        ส่วนที่ 2 ขายทอดตลาด
ลักษณะ 3 ให้ 
ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์
     หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
     หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบผู้เช่า
     หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า
ลักษณะ 5 เช่าซื้อ
ลักษณะ 9 ยืม
     หมวด 1 ยืมใช้คงรูป
     หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง
ลักษณะ 11 ค้ำประกัน
     หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้
     หมวด 3 ผลภายหลังการชำระ
     หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค่ำประกัน
ลักษณะ 12 จำนอง
     หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
     หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนอง และผู้จำนอง
     หมวด 4 การบังคับจำนอง
     หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
     หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
ลักษณะ 13 จำนำ
     หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำ และผู้จำนำ
     หมวด 3 การบังคับจำนำ
     หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนำ
ลักษณะ 15 ตัวแทน
     หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน
     หมวด 1 บทเเบ็ดเสร็จทั่วไป
     หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน
        ส่วนที่ 1 การออกสลักหลังตั๋วแลกเงิน
        ส่วนที่ 2 การรับรอง
        ส่วนที่ 3 อาวัล
        ส่วนที่ 4 การใช้เงิน
        ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรอง
    หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    หมวด 4 เช็ค
    หมวด 5 อายุความ
    หมวด 6 ตั๋วปลอม ตั่วงินถูกหลัก และตั๋วเงินหาย
ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
    หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
        ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์
        ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง
        ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่าง ผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
        ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญ
        ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
        ส่วนที่ 6 การควบห้างจดทะเบียนเข้าด้วยกัน
    หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
    หมวด 4 บริษัท
        ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัท
        ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
        ส่วนที่ 3 วิธีการบริษัท
 
บรรพ 4 ทรัพย์สิน
ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์
    หมวด 1 การได้รับมาซึ่งกรรมสิทธิ์
    หมวด 2 แดนกรรมสิทธิ์และการใช้ กรรมสิทธิ์
    หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวม
ลักษณะ 3 ครองครัว
ลักษณะ 4 ภาวะจำยอม
ลักษณะ 5 อาศัย
ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
 
บรรพ 5 ครอวครัว
ลักษณะ 1 การสมรส
    หมวด 1 การหมั้น
    หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส
    หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
    หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
    หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส
    หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
    หมวด 1 บิดามารดา
    หมวด 2 สิทธิและหน้าที่บิดา มารดาและบุตร
    หมวด 3 ความปกครอง
    หมวด  บุตรบุญธรรม
 
บรรพ 6 มรดก
    หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
    หมวด 2 การเป็นทายาท
    หมวด 3 การตัดมิให้รับมรดก
    หมวด 4 การสละมรดกและอื่นๆ
ลักษณะ 2 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
    หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 2 การแบ่งทรัพยืมรดกระหว่างทายาทโดยชอบธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ
    หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยชอบธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ
       ส่วนที่ 1 ญาติ
       ส่วนที่ 2 คู่สมรส
    หมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน
ลักษณะพินัยกรรม
    หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
    หมวด 2 แบบพินัยกรรม
    หมวด 5 การเพิกถอนและตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
    หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมและข้อกำหนด พินัยกรรม
ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
    หมวด 1 ผู้จัดการมรดก
    หมวด 3 การแบ่งมรดก
ลัษณะ 6 อายุความ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571705_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)7
คู่มือสอบ+เจาะแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4737

คู่มือสอบ+เจาะแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 25661
จำนวนหน้า 231 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
คำนำ
 
           คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ
           ทางสถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมกับเน้นหนักในความเข้มข้นของ เนื้อหาและแนวข้อสอบใหม่ ๆ เพื่อสรรสร้างขึ้นเป็นองค์ความรู้นอกจากนี้สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมีขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการและเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่แวดวงการในอนาคตสืบต่อไป
           สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ขอขอบพระคุณผู้ที่มีความหวังดีทุกท่านที่ได้กรุณาแนนำหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาทางด้านเนื้อหาที่ดี เพื่อให้คงคุณภาพที่ดี
   พร้อมกันนี้สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมีใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้สนับสนุนตำราของสถาบันฯ
   ฝ่ายวิชาการ
สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี
 
สารบัญ
 
- ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- อำนาจหน้าที่
- ความรู้เกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครองและการบริหารราชการ
- รูปแบบการปกครอง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติติสิสภาตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารการจัดการองค์กรท้องถิ่นให้เข้มแข็งและมีศักยภาพ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและเหตุการณ์ปัจจุบัน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3016

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
การวิเคราะห์โครงสร้าง 
การเขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 
การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ
การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 
การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง
การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง
การบริหารโครงการก่อสร้าง 
ความรู้ด้านชลศาสตร์
อุทกวิทยาเบื้องต้น
คอนกรีตเทคโนโลยี 
 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1. 
 แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/239

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นิติกร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5125

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
ความรู้เกี่ยวกับ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 
เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ความรู้เกี่ยวกับ Internet 
MicrosoftWord พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftExcel พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftPowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftOutlook Express พร้อมแนวข้อสอบ
เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/356

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
เจาะแนวข้อสอบ นักเรียนไปรษณีย์ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1606

เจาะแนวข้อสอบ นักเรียนไปรษณีย์ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด 2561
รวบรวมและจัดทำโดย : Sheet for G
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 196 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1
- ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
- พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
- พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
- พระราชกฤษฎีกา กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 2546
- กฎกระทรวง กำหนดอัตราไปรษณีฯ พ.ศ. 2477
- แนวข้อสอบในส่วน 1
 
ส่วนที่ 2
- คณิตศาสตร์
สรุปวิธีคิดแก้โจทย์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
- ภาษาไทย
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
เจาะแนวข้อสอบ
- ภาษาอังกฤษ
รวมแนวข้อสอบ Reading
สรุปรวมประเด็นสำคัญ
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
เจาะแนวข้อสอบ word excel power point
เจาะแนวข้อสอบ การเขียนและการใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สรุปประเด็นสำคัญ
- ทดสอบทัศนคติ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/102

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)11
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย อมรเทพ เมืองแสน
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_885784_th_6746305

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย อมรเทพ เมืองแสน
ผู้แต่ง : อมรเทพ เมืองแสน
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 3 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า: 236 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
ภาพรวมของประวัติศาสตร์กฎหมาย
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายการฦศาลและการยุติธรรม
การปฏิรูปกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
ผลภายหลังจากการปฏิรูประบบกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
ธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายตะวันตก
การร่างประมวลกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจบัน
 
สารบาญ
 
 
1. ภาพรวมของประวัติศาสตร์กฎหมาย
     1.ความหมายของประวัติศาสตร์ และความหมายของกฎหมาย
          1.1 ความหมายของประวัติศาสตร์
          1.2 ความหมายของกฎหมาย
     2.วิวัฒนาการของกฎหมาย
          2.1 ยุคกฎหมายชาวบ้าน
          2.2 ยุคหลักกฎหมาย หรือยุคกฎหมายของนักกฎหมาย (juristenrecht)
          2.3 ยุคกฎหมายเทคนิค (Technical Law)
     3. ประวัติศาสตร์กฎหมายของต่างประเทศ
     4.ประวัติศาสตร์กฎหมายของไทย
     5 .การแบ่งยุคประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
           5.1 ยุคกฎหมายไทยก่อนสมัยใหม่
           5.2 ยุคกฎหมายไทยสมัยใหม่
     6.ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย
          6.1 ทำให้เข้าใจ"หลักกฎหมาย" (Legal Dogmatic)
          6.2 ทำให้เข้าใจวิวัฒนาการประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติ
2.ประวัติศาสตร์กฎมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายการศาลและยุติธรรม
     1.กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย
     2.กฎมายสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี
     3.กฎหมายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
           3.1 การชำระกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 1 
           3.2 การทำสนธิสัญญาพระราชไมตรีในสมัยรัชกาลที่ 4
3.การปฏิรูปกฎหมาย การศาลและยุติธรรม
      1.ปัญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
            1.1 ปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้ปกครองสยามรู้สึกว่าสูญเสียอำนาจอธิปไตย
            1.2 ปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของเจ้าพนักงานฝ่ายสยาม
      2.ความบกพร่องของกฎหมายและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของไทย
      3.การปฏิรูปกฎหมายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพรุจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      4.ทางเลือกของระบบกฎหมายไทย
      5.การจัดทำประมวลกฎหมายฉบับเเรก
      6.การประกาศใช่กฎหมายวิธีบัญญัติขึ้นใช้ไปพลางก่อน
      7. การตั้งโรงเรียนกฎหมาย
              7.1 โรงเรียนกฎหมายในสมัยของกรมราชบุรีดิเรกฤทธิ์
              7.2 โรงเรียนกฎหมายสมัยที่มีฐานะเป็นโรงเรียนหลวงในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
              7.3 โรงเรียนกฎหมายสมัยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภานิติศึกษา
4.ผลภายหลังจากการปฏิรูประบบกฎหมาย การศาลและยุติธรรม
      1.ผลที่มีต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล
               1.1ผลสืบเนื่องจากการประกาศใช่พระราชบัญญัติลักษณะพยาน ร.ศ.113
               1.2 ผลสืบเนื่องจากการประกาศใช่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน รศ. 115
       2.การถือกำเนิดขึ้นขององค์กรอัยการ
                2.1 ความเป็นมาของอัยการในระบบกฎหมายแบประมวลกฎหมาย(Civil Law)
                2.2 ความเป็นมาของอัยการในระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ (Common Law)
                2.3 ความเป็นมาของอัยการในประเทศไทย
      3.การเข้ามามีบทบาทของวิชาชีพทนายความในการดำเนินกระบวนพิจารณา
5.ธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายตะวันตก
      1.ธรรมเนียมปฎิบัติทางกฎหมายของซีวิลลอว์
                 1.1 รากฐานระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะ สู่ประมวลแพ่งจัสติเนียน
                 1.2 การฟื้นฟูการศึกษากฎหมายโรมันในสมัยกลาง(The Renaissance of Roman Law)
                 1.3 การรับกฎหมายโรมัน (The Reception of Roman Law)
                 1.4 การจัดทำประมวลกฎหมาย
                 1.5 ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
      2.ธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายของคอมมอนลอว์
                  2.1 ความหมายของคอมมอนลอว์
                  2.2 ที่มาของกฎหมายคอมมอนลอว์
      3.ข้อแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายซีวิลลอว์กับคอมมอนลอว์
                  3.1 บ่อเกิดของกฎหมาย
                  3.2 บทบาทความสำคัญของนักกฎหมาย : ศาสตราจารย์กับผู้พิพากษา
                  3.3 การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนออกจากกฎหมายมหาชน
                  3.4 การศึกษาเล่าเรียนวิชากฎหมาย
      4.ธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายตะวันตกที่ส่งผลต่อกฎหมายและนักกฎหมายของไทยในปัจจุบัน
                  4.1 ศาสตราจารย์ในมหาลัย
                  4.2 ตำรากฎหมาย
                  4.3การให้ความสำคัญระหว่างนักวิชาการกับผู้พิพากษา
6.การร่างประมวลกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
       1.กฎหมายอาญา
                  1.1 ความเป็นมาของกฎหมายอาญา
                  1.2 ประวัติศาสตร์กฎหมายอาญาของประเทศไทย 
                  1.3 การร่างประมวลกฎหมายอาญา
       2.กฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์
                   2.1 การร่างประมวลกฎหมายแพ่งเเละพาณิชย์
                   2.2 การเริ่มจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                   2.3 การจัดทำและประกาศใช่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพอื่นๆ
                   2.4 สถานการณ์ภายหลังการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำเร็จ
       3.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                   3.1 การเริ่มจัดทำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                   3.2 ช่วงของการร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                   3.3 การประกาศใช้ และสถานการณ์ภายหลัง
       4.กฎหมายวิพิจารณาความแพ่ง
บรรณานุกรม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_885784_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

12
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/5136

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2561
จำนวนหน้า 268 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด : A4
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่1. และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่2. และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริหารบุคคล 
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ 
MicrosoftWord พร้อมแนวข้อสอบ 
MicrosoftExcel พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftPowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ
MicrosoftOutlook Express พร้อมแนวข้อสอบ 
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3. 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/100

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเฉลยอธิบาย ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3807

ไฟล์ PDF คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเฉลยอธิบาย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ :   eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่1.
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่2.
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
เครื่องมือการบริการทรัพยากรบุคคล 
เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/279

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกวัดและประเมินผลการศึกษา พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1309

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกวัดและประเมินผลการศึกษา พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า 237 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ 
 
ความรู้เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษาง
การเสนอผลการประเมินและการประเมินผลการประเมินผล
บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษาในการประเมินทางการศึกษา
แนวคิด หลักการ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
กระประเมินตามสภาพจริง
การประเมินผลการเรียนรู้
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน (วิชาเอก)
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้การสอน
ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก วิธีสอนและเนื้อหากลุ่มวิชาเอก
แผนการจัดการเรียนรู้
รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)15
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะนโยบายและแผน กรมอุทยาแห่งชาติ พร้อมเฉลย 2558ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2818 

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะนโยบายและแผน กรมอุทยาแห่งชาติ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2558
จำนวนหน้า 300 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผน
  • การวางแผนงานและโครงการ[/*]
  • องค์ประกอบของแผนงาน[/*]
  • การประเมินผลแผนงานและโครงการ[/*]
  • การจัดทำแผนกลยุทธ์[/*]
  • การเขียนโครงการ[/*]
  • การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล[/*]
  • การวิเคราะห์โครงการ[/*]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ
 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
นโยบายรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และอื่นๆ
เจาะข้อสอบแผนพัฒนา
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 5


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)หน้า: [1] 2 3 ... 474